Альтра-1Альтра-1Система реєстрації та аналізу аварійних ситуацій електроенергетичних об‘єктів, реєстрації миттєвих значень координат режимів (напруг та струмів) під час виникнення в електроенергетичних системах аварійних та особливих ситуацій; фіксації стану дискретних елементів електроенергетичних систем – вимикачів, роз‘єднувачів, реле пристроїв РЗА тощо; організації системи передачі інформації на сервер; аналізу координат усталених режимів та аварійних процесів – визначення максимальних значень, визначення зміни в часі діючих значень, симетричних складових, гармонічного складу координат режимів, визначення віддалі до місця пошкодження на ЛЕП, синтезу координат режимів тощо.

Інформація по даній моделі (зараз замість неї поставляється пристрій нового покоління "Альтра32") наводиться для підтримки