Системи


Комп’ютерні системи керування технологічними процесами мережі Альтра-АСК призначені для збору, аналізу та відображення оперативної інформації для диспетчерського управління, передачі інформації про координати нормальних режимів, аварійних процесів, станів комутаційних апаратів, спрацювання пристроїв РЗА на вищий рівень ієрархії та керування комутаційними пристроями об’єкту.

    Системи керування технологічними процесами Альтра-АСК виконують функції:

  • моніторингу та реєстрації координат аварійних процесів і нормальних режимів об’єктів електроенергетичних систем;
  • візуалізації та моніторингу інформації про об’єкт керування у вигляді мнемосхеми, на якій відображаються діючі значення напруг на шинах, струмів, активних та реактивних потужностей приєднань, положення комутаційних апаратів;
  • контролю стану ізоляції приєднань мережі за частковими пробоями будь-якої тривалості (мережі 6-35 кВ);
  • селективного вимкнення приєднання за однофазного замикання на землю в мережах з ізольованими чи компенсованими нейтралями;
  • визначення віддалі до місця пошкодження за дво- чи трифазного короткого замикання;
  • моніторингу функціонування релейного захисту за спрацюванням вхідних, проміжних та вихідних реле, а також цифрограмами координат аварійних процесів;
  • ближнього резервування основних захистів приєднань;
  • дистанційного керування комутаційними апаратами;
  • передачі по локальній мережі або з допомогою модемів на різні ступені ієрархії управління зареєстрованої інформації;
  • архівування зареєстрованої інформації.

Технічне забезпечення перелічених функцій досягається встановленням в системі "Альтра", "Міні-Альтра", реєстраторів "Альтра 32 Р-16" чи "Альтра 32 Р-32" в залежності від кількості приєднань секції.

Детальніше...