Системи


Комп’ютерні системи керування технологічними процесами мережі Альтра-АСК призначені для збору, аналізу та відображення оперативної інформації для диспетчерського управління, передачі інформації про координати нормальних режимів, аварійних процесів, станів комутаційних апаратів, спрацювання пристроїв РЗА на вищий рівень ієрархії та керування комутаційними пристроями об’єкту.

    Системи керування технологічними процесами Альтра-АСК виконують функції:

  • моніторингу та реєстрації координат аварійних процесів і нормальних режимів об’єктів електроенергетичних систем;
  • візуалізації та моніторингу інформації про об’єкт керування у вигляді мнемосхеми, на якій відображаються діючі значення напруг на шинах, струмів, активних та реактивних потужностей приєднань, положення комутаційних апаратів;
  • контролю стану ізоляції приєднань мережі за частковими пробоями будь-якої тривалості (мережі 6-35 кВ);
  • селективного вимкнення приєднання за однофазного замикання на землю в мережах з ізольованими чи компенсованими нейтралями;
  • визначення віддалі до місця пошкодження за дво- чи трифазного короткого замикання;
  • моніторингу функціонування релейного захисту за спрацюванням вхідних, проміжних та вихідних реле, а також цифрограмами координат аварійних процесів;
  • ближнього резервування основних захистів приєднань;
  • дистанційного керування комутаційними апаратами;
  • передачі по локальній мережі або з допомогою модемів на різні ступені ієрархії управління зареєстрованої інформації;
  • архівування зареєстрованої інформації.

Технічне забезпечення перелічених функцій досягається встановленням в системі "Альтра", "Міні-Альтра", реєстраторів "Альтра 32 Р-16" чи "Альтра 32 Р-32" в залежності від кількості приєднань секції.

Системи керування технологічними процесами мережі Альтра-АСК побудовані за трирівневою ієрархічною схемою:

Функціональна схема "Альтра-АСК"

Нижній рівень системи утворюється реєстраторами "Альтра-1", захистами від однофазних замикань на землю "Альтра" та "Міні-Альтра", встановленими безпосередньо на об’єкті.

Середній рівень системи реалізований на основі сервера (чи концентратора) та забезпечує збір інформації від всіх пристроїв, встановлених на об’єкті, архівування цієї інформації, часову синхронізацію, передачу інформації на вищий рівень ієрархії управління. Зв'язок нижнього та середнього рівня здійснюється через інтерфейс типу RS-485. Цей тип інтерфейсу забезпечує високу швидкодію та надійність зв’язку на віддалі до 2 км.

На верхньому рівні системи знаходиться автоматизоване робоче місце (АРМ) оператора. АРМ забезпечує можливість оператору системи (диспетчеру підстанції, електростанції тощо)  здійснювати управління пристроями, приймати та аналізувати зареєстровану ними інформацію. Зв'язок між сервером та АРМ здійснюється по Ethernet мережі або GSM мережі.  За потреби інформація з сервера може бути передана на вищі рівні ієрархії управління по корпоративній мережі або за допомогою модемів.

Інформаційні і функціональні можливості систем керування технологічними процесами мережі Альтра-АСК можуть бути значно розширені шляхом встановлення і адаптації різних спеціалізованих програм, як наприклад, оцінка ресурсу вимикачів, розрахунок координат усталеного режиму за зміни конфігурації мережі, розрахунок струмів коротких замикань і т.п. Можна фіксувати час (часи) відкриття та закриття приміщень розподільчих пристроїв.

Пристрої «Альтра-32» забезпечують значну дискретизацію сигналів (960 зрізів на період промислової частоти), що дозволяє з високою точністю реалізувати визначення якості електричної енергії за гармонічним спектром координат режимів. Пристроями реєструються й інші параметри – оцінка кількості та характер коливних процесів, фіксація часу зникнення та появи напруги і т.п.

Суттєвою перевагою в порівнянні і іншими, наприклад, системами телемеханіки є та особливість, що системи керування технологічними процесами мережі Альтра-АСК є відкритими системами, і за зміни конфігурації мережі та кількості приєднань, коректування функціонування проводиться на рівні коректування програмного забезпечення.

Для свого функціонування системи керування технологічними процесами мережі Альтра-АСК не потребують використання спеціальних технічних засобів (давачі струмів, напруг, потужностей, енергії і т.п.), а також додаткових засобів обробки інформації.

За відомого протоколу запису інформації встановлених на об’єкті пристроїв інших виробників, вони можуть використовуватись і відображатись системами керування технологічними процесами мережі Альтра-АСК.